Tørroppstilt avløpspumpe type ABS AFC

Horisontal eller vertikal tørroppstilt installasjon

Den tørroppstilte avløpspumpen type ABS AFC er konstruert for pumping av avløpsvann og kloakk fra bygninger og anlegg i private, kommersielle, industrielle og kommunale områder. Pumpen kan monteres enten horisontalt eller vertikalt med en luftkjølt IEC-motor fra 3 til 22 kW.

Hovedfordeler
 • Tørroppstilt
 • Samsvarer med EN 12050-1-standarden
 • Ingen fare for kontaminering under drift
 • Ingen behov for å endtre farlige pumpesumper
 • Montoren kan enkelt tas ut uten å koble pumpen fra røropplegget
 • Benytter standard, luftkjølte IEC-motorer
 • Basert på de utprøvde hydraulikkseriene Contrablock kanalhjul og Vortex virvelhjul
Hovedbruksområder

Kommersielle, industrielle og kommunale applikasjoner som krever pålitelig og økonomisk pumping av:

 • Klart vann
 • Skittent vann
 • Avløpsvann som inneholder faststoffer, kloakk og slam
Funksjoner for hoveddesign
 • Uttrekkbart motordesign   
 • Contrablock og Vortex hydraulikk  
 • Vertikal eller horisontal installasjon  
 • Oljefritt design  
 • Driftsovervåking tilgjengelig  
 • Ex tilgjengelig (ATEX)  
 • 100 000 timer lagerlevetid  
 • Dobbel mekanisk tetning 
Dokumenter

Dimensjonstegninger

Applikasjoner
 • Buffertank for overvann
  Buffertanker for overvann fungerer som en buffer i perioder med kraftig nedbør. Dette er stadig viktigere etter hvert som områder blir mer utbygget, med harde overflater som tak, veier og parkeringsplasser som ikke kan absorbere regnvannet. Når buffertankene benyttes, kan selvfallssystem eller pumper dimmensjoneres for mindre maksimal mengde inn i kloakksystemet. Sulzers ekspertise gjør det mulig å minke de største hydrauliske belastningene på det eksisterende kloakksystemer.

 • Hovedpumpestasjon
  Hovedpumpestasjon mottar kommunalt avløpsvann fra nettverkspumpestasjoner. Pumpene monteres tørroppstilt eller neddykket i pumpekummer og sender væsken til et avløpsrenseanlegg. På grunn av mangel på avløpsrister ved de fleste pumpestasjoner, er vanskelige materialer slik som tekstiler sanitærartikler og andre faststoffer en konstant trussel mot driften.

 • Inntakspumpestasjon
  Inntakspumpestasjoner ligner noe på store hovedpumpestasjoner. Løftehøyder kan variere fra ca. 2 opp til 30 meter, avhengig av dybden på den innkommende kloakken. For å forhindre trykkstøt som kan påvirke den biologiske prosessen negativt, benytter stasjonene ofte frekvensomformere og/eller flere pumper i parallelle.

 • Nettverkspumpestasjon
  Nettverkspumpestasjoner samler kommunalt avløpsvann fra bolighus og næring. Pumpene monteres tørroppstilt eller dykket i pumpekummer, og flytter avløpet videre til en hovedpumpestasjon. Siden de fleste pumpestasjoner ikke er utstyrt med avløpsrister, må pumpene håndtere vanskelige materialer som tekstiler, sanitærartikler, fett og våtservietter.

 • Overvannspumpestasjon
  Under kraftig nedbør tilfører overvannspestasjoner store mengder vann til mottakende overflatevann eller til avløpssystemer. Stasjonene har lenge vært en del av systemer for flomsikring, og blir stadig mer brukt i klimatilpasningsstrategier for lavtliggende kystbyer.
Hvordan kan vi hjelpe deg?

Snakk eller skriv til våre eksperter for å finne din beste løsning.