Hovedfordeler
 • Enkel installasjon og konfigurasjon
 • Håndterer et bredt spekter av kommunikasjonskanaler
 • Samtidig applikasjonsstyring og nettbasert konfigurasjon
 • Forhåndsdefinerte funksjoner gir styrefunksjoner som kreves for din applikasjon
Hovedbruk
 • Små og mellomstore kloakkrenseanlegg
 • Vannbehandlingsanlegg
 • Trykksettestasjoner
 • Kloakkpumpestasjoner
Hoveddesign-funksjoner

PCx modulært styresystem kan konfigureres med AquaProg, den PC-baserte konfigurasjonsprogramvaren, enten via fastlinje eller via oppringt kommunikasjon. AquaProg inneholder også funksjoner for å indikere signalstatus, lese alarmlister, tilbakestille alarmer, opp- og nedlasting av konfigurasjon, osv. 

PCx håndterer ulike typer kommunikasjon, inkludert fastlinje, oppringning, radio og LAN. Den kan for eksempel administrere oppringingskommunikasjon via en COM-port til systemet for kontrollovervåkning og datainnhenting (SCADA) og en annen COM-port for flerpunktskommunikasjon med andre enheter.

Hoveddesign-funksjoner
 • Omfattende styringsfunksjoner
 • Kommunikasjon (RS232/485)
 • Alarmhåndtering
 • Loggkapasitet (digital og analog)
 • Frittstående styring- og beslutningssystem som består av opptil åtte enheter via fastlinje eller kommunikasjon via oppringning
Nøkkelegenskaper

Programvarefunksjoner:

 • PID-regulatorer
 • Beregninger av pumpekapasitet
 • Sekvensstyring
 • Motorstyring
 • Ventilstyring
 • Alarmhåndtering
 • Settpunkter
 • Loggfunksjoner
 • Tidtakere og tellere
 • Kryssreferansefil
 • GSM/SMS-håndtering
 • Innebygde mengdeberegninger
IO-kapasitet (når den er fullstendig utvidet):
Digital inn 128 nr.
Digital ut 64 nr.
Analog inn 32 nr.
Analog ut 16 nr.
Applikasjoner
 • Avløpshåndtering fra næring
  Avløpshåndtering fra næring omfatter alt avløpsvann som er skylt fra toaletter på kommersielle, industrielle eller offentlige eiendommer.
 • Gråvann fra næring
  Kommersielt avløpsvann uten toalettavløp inkludert drenerings- og overvann.
 • Hovedpumpestasjon
  Hovedpumpestasjon mottar kommunalt avløpsvann fra nettverkspumpestasjoner. Pumpene monteres tørroppstilt eller neddykket i pumpekummer og sender væsken til et avløpsrenseanlegg. På grunn av mangel på avløpsrister ved de fleste pumpestasjoner, er vanskelige materialer slik som tekstiler sanitærartikler og andre faststoffer en konstant trussel mot driften.
 • Overvåking av pumpe og pumpestasjon
  Overvåkningssystemer gir sanntidsdata som kan hjelpe deg med å ikke bare forhindre overløp og andre hendelser, men også for å optimalisere driften til individuelle pumper og pumpestasjoner. Sulzer har et fullverdig overvåkningssystem for brukervennlig overvåkning av pumper og pumpestasjoner. Systemene er i stand til å loggføre både hydrauliske og elektriske data og gir systemene umiddelbar tilgang til alarmer, pumpestatus, nivåinformasjon og trender. Dette er tilgjengelig via en webside eller telefonapplikasjon i tillegg til på pumpestyringen i automatikkskapet.
 • Overvannspumpestasjon
  Under kraftig nedbør tilfører overvannspestasjoner store mengder vann til mottakende overflatevann eller til avløpssystemer. Stasjonene har lenge vært en del av systemer for flomsikring, og blir stadig mer brukt i klimatilpasningsstrategier for lavtliggende kystbyer.
 • Styring av pumpestasjoner
  Styringssystemer gir funksjonalitet og data som kan brukes til å forbedre tilgjengeligheten til pumper, pumpestasjoner og hele oppsamlingsnettverk. De er en enkel metode for å både redusere risikoen for nedetid og overløp, og vedlikeholds- og energikostnader. Sulzer har et komplett utvalg av styringssystemer som er like enkle å bruke som de er sofistikerte.
Kontakt oss