Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler og databehandling for kunder

 1. Disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler beskriver personopplysningene som samles inn i forbindelse med din («Brukeren») bruk av Sulzer-nettstedet og hvordan slik informasjon («Personopplysninger») behandles av Sulzer Management Ltd. som eier av datainnsamlings- og datakontrolløren, et sveitsisk selskap med sin registrerte adresse Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Sveits («Sulzer») og alle selskaper av og/eller tilknyttet Sulzer-konsernet globalt («Sulzer og dets tilknyttede selskaper»). Skulle det være uoverensstemmelser mellom disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler og eventuelle andre gjeldende kontrakter eller generelle vilkår og betingelser for Sulzer og dets tilknyttede selskaper, vil bestemmelsene i disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler være gjeldende.

   

 2. Ved å gi din godkjenning på Sulzer-nettstedet gir du ditt samtykke til retningslinjene for personvern og informasjonskapsler til Sulzer, samt behandling av personopplysninger og informasjonskapsler for formålene som er beskrevet her. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket.

   

 3. Vi har tekniske og organisatoriske sikkerhetsprosedyrer for å opprettholde sikkerheten til dine personopplysninger, og for å beskytte dine øktdata og personopplysninger mot uautorisert eller ulovlig behandling og/eller mot utilsiktet tap, endring, avsløring eller tilgang. Sulzer sikrer samsvar med sikkerhetstiltak gjennom egnede kvalitetsspesifikasjoner og opplæring av ansatte og tekniske sikkerhetstiltak som HTTPS, database og passordbeskyttelse.

   

 4. Personopplysninger behandles basert på ditt samtykke og i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse og personvern. Sulzer behandler dine personopplysninger for en rekke formål. Spesielt kan Sulzer behandle alle eller noen av dine personopplysninger for ett eller flere av følgende formål: å gi tilgang til og behandle forespørsler på Sulzer-nettstedet, registrering og tilgang til lukkede brukergrupper, abonnement på nyhetsbrev eller som er oppgitt eller tydelig når slik informasjon samles inn, og også for markedsføring, annonsering og salg, for å delta i spørreundersøkelser og fremme tilbakemelding, for å kunne forbedre Sulzer-nettstedet og -produktene og -tjenestene for å delta i undersøkelser og fremme tilbakemeldinger, for å kunne forbedre Sulzers-nettstedet og -produktene og -tjenestene for å delta i undersøkelser og fremme tilbakemeldinger, for å kunne behandle Sulzers-nettstedet og -produktene og -tjenestene for å kunne delta i undersøkelser og for å sikre at de er i samsvar med lover og regler, for å være i samsvar med gjeldende lover og regler, og til andre formål som er gitt for eller tillatt etter loven. Personopplysningene kan også deles med og brukes til de ovennevnte formål av andre selskaper i Sulzer-gruppen, tredjeparter som direkte eller indirekte erverver virksomheter eller deler derav fra Sulzer eller dets tilknyttede selskaper, med partnere innen markedsføring, salg, forskning og utvikling, med tjenesteleverandører, og med offentlige myndigheter i Sveits og/eller utlandet eller på annen måte som er nødvendig for å overholde loven eller en rettskjennelse.

   

 5. Dine personopplysninger vil bli oppbevart så lenge Sulzer anser det som nødvendig eller rimelig for å overholde gjeldende lover, eller så lenge dette er nødvendig for formålene de ble samlet inn for. Sulzer sletter dine personopplysninger så snart de ikke lenger er nødvendige eller når brukeren sletter eller ber Sulzer slette sin brukerkonto, og i alle tilfeller etter at den maksimale oppbevaringsperioden er foreskrevet etter loven.

   

 6. Du har rett til å hevde dine personvernrettigheter når som helst, og for å innhente informasjon om dine lagrede personopplysninger, for å korrigere, legge til eller protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, eller kreve sletting av dine personopplysninger. Du finner detaljer om hvordan du kontakter Sulzer i avsnitt 10 nedenfor. Sulzer forbeholder seg retten til å korrespondere med deg elektronisk i denne forbindelse (spesielt via e-post).

   

 7. Sulzer samler inn informasjonskapsler og informasjon som din datamaskin, mobilenhet og nettleser gir når du besøker Sulzer-nettstedet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på den besøkendes datamaskin eller mobilenhet når du besøker Sulzer-nettstedet. De er nødvendige for å overføre informasjon over nettverket og levere tjenestene på Sulzer-nettstedet. Informasjonskapsler brukes også til å gjenkjenne besøkende og spore dem under deres bruk av et nettsted, for eksempel for å huske brukernes’ egendefinerte preferanser, hjelpe brukere med å fullføre oppgaver uten å måtte taste inn informasjon på nytt når du blar fra en side til en annen eller når du besøker nettsiden senere. Sulzer vil kun gjøre dette på et ikke-personlig grunnlag, ettersom ingen personopplysninger lagres i informasjonskapslene Sulzer bruker. Dataene som lagres i informasjonskapsler består av henvisningene, datoen og tidspunktet for besøket ditt til Sulzers nettsted, din IP-adresse, informasjon om land og språk, enhetsinformasjon (som modell, operativsystem, nettleserversjon og visningsport), nettverksinformasjon (som operatør), øktinformasjonskapsler (øktinformasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler), filnedlastingene og videoene dine, søkeordene som ble brukt, typen nettleser og hvilken enhet nettstedet ble åpnet med, samt informasjon om hvordan du bruker Sulzer-nettstedet (sammen «loggfilene»). Slike loggfiler vil kun bli brukt av Sulzer på et ikke-personlig grunnlag (dvs. ikke knyttet til personlig identifiserbar informasjon om deg) med formål om å forbedre Sulzer-nettstedet og dets funksjonalitet, å forstå bruken av informasjonen og innholdet i den, og for tekniske og sikkerhetsmessige formål.

   

 8. For å kontinuerlig forbedre og optimalisere Sulzer og dets tilknyttede selskapers digitale tilbud, bruker Sulzer såkalte sporingsteknologier. Verktøy for nettanalyse gir Sulzer statistikk og grafikk som gir Sulzer informasjon om bruken av Sulzer-nettstedet, informasjonen og innholdet i Sulzer. I forbindelse med dette bruker Sulzer-nettstedet Google (Google Analytics Privacy) til å samle data om besøkendes atferd. Alle besøkendes data lagres ved bruk av en anonym bruker-ID og kan brukes til å samle en brukerprofil under et pseudonym, samtidig som identifisering av individuelle enheter forhindres. Informasjonskapsler kan brukes til dette formålet. Dataene som samles inn av Google Analytics-teknologien vil ikke bli brukt til å bestemme den personlige identiteten til en besøkende på nettstedet, og vil ikke bli kompilert med personopplysninger knyttet til personen henvist til av pseudonymet, med mindre det er avtalt separat av den berørte personen.

  Google overholder reglene for databeskyttelse i “EU-U.S. Privacy Shield” og “Swiss-U.S. Privacy Shield,” og er registrert med «Privacy Shield»-programmet i US Department of Commerce, EU-kommisjonen og Swiss Administration. IP-adressen som overføres av nettleseren din innenfor rammeverket til Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data. Overføring av disse dataene fra Google til tredjeparter kan kun utføres på grunnlag av juridiske forskrifter eller som en del av ordrebehandlingen.

  Du kan forhindre registrering av data generert av informasjonskapsler og relatert til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) på Google, samt behandling av disse dataene av Google, ved å laste ned og installere en nettleser-plugin som er tilgjengelig under følgende lenke (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) Du finner mer detaljert informasjon om Google Analytics og databeskyttelse på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en eller

  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

   

 9. Sulzer og noen av dets tilknyttede selskaper lagrer personopplysninger og driver Sulzer-nettstedet, ved sine eller dets verters anlegg i Sveits og EU. Sulzer og dets tilknyttede selskaper kan behandle personopplysninger og få tilgang til dem fra andre land, og kan delegere behandlingen av slik informasjon til tredjeparter, inkludert tilknyttede selskaper utenlands. Hvis data behandles i land som ikke garanterer tilstrekkelig beskyttelse, vil Sulzer sørge for tilstrekkelig beskyttelse av dataene i samsvar med gjeldende personvernlover og ved å innføre tilstrekkelige kontraktsgarantier, nemlig på grunnlag av EUs standardklausuler og bindende bedriftsregler, eller den baserer overføringen på unntak av samtykke, konklusjon eller gjennomføring av kontrakt, for å bestemme, utøve eller håndheve en kontrakt, overordnede offentlige interesser, eller det avslører dataene for å beskytte disse individers integritet. Du kan få en kopi av de kontraktsmessige garantiene eller vil bli gitt beskjed om hvor det kan innhentes av kontaktpersonen i avsnitt 10. Sulzer forbeholder seg retten til å bearbeide slike kopier av årsaker til databeskyttelse eller hemmeligholdelse.

 10. Hvis du har spørsmål eller klager relatert til disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler eller Sulzers behandling av dine personopplysninger, kan disse sendes via følgende e-postadresse: webmaster [at] sulzer.com eller til Sulzer Global Data Privacy Officer.
  Sulzer Global Data Privacy Officer
  Sulzer Management Ltd.
  personvern [at] sulzer.com
  Neuwiesenstrasse 15 8401 Winterthur, Sveits

  Du kan også bruke webmaster [at] sulzer.com til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger, og utøve din rett til tilgang til personopplysningene Sulzer har om deg, for å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger (med virkning for fremtiden), og for å få den korrigert eller slettet. Du kan også ha rett til dataportabilitet eller til å sende en klage til en tilsynsmyndighet, som angitt i gjeldende datavernlov. Vær oppmerksom på at du må identifisere deg selv (f.eks. gjennom kopi av ID-en din) før forespørselen kan behandles. I tilfelle direkte elektronisk markedsføring, vil du også bli gitt en metode for enkel avmelding fra å motta ytterligere markedsføringsmateriell, og du kan bruke følgende e-postadresse for å fjerne adressen din fra vår elektroniske direkte markedsføringsliste: webmaster [at] sulzer.com.

   

 11. Disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler gjelder fra og med 10. desember 2018. Sulzer forbeholder seg retten til å endre, justere eller suspendere disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler når som helst. De endrede, justerte eller suspenderte retningslinjene for personvern og informasjonskapsler vil bli lagt ut på denne siden.