Putkistossa käytettävä murskain

Tehokas ratkaisu jäteveden ja lietteen murskaamiseen

Maseraattorimurskain, jossa on taaksevedettävä silppuristo, joka mahdollistaa poistamisen huoltoa varten häiritsemättä putkistoa. Käytettäväksi raakajätevesijärjestelmissä suojaamaan virtauksessa laitteen jälkeen olevia pumppuja ja laitteita. Suunniteltu hienontamaan lietettä käsittelykeskuksessa, missä murskaus parantaa mädättämön toimintaa.

Tärkeimmät edut
 • Kahdella hitaasti ja suurella vääntövoimalla pyörivällä akselilla toimivat murskaimet mahdollistavat kiinteiden aineiden murskauksen pakkosyötössä
 • Suojaa pumppuja ja lietteenkäsittelyprosessia, suodattimia, mädättämöjä ja laitteistoa
 • Paikallaan huollettava, pyörivät kuluvat osat helposti irrotettavissa
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Pumppujen ja järjestelmien suojaus
 • Lietteen hienonnus mädättämöä varten
 • Putkistonsisäiset sovellukset
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Silppuriakselit on kallistettu, mikä mahdollistaa sen, että hylätty materiaali tippuu akselien ja silppurien ohi estäen vahingot.
 • Sisäänrakennettu, hylätyn materiaalin nappaava pyydys sekä puhdistusportti, joka mahdollistaa helpot huoltotyöt jäteveden keräyksessä, sisäänottoaukoilla ja lietteenkäsittelyprosesseissa.
 • Pienet käyttönopeudet, lujitetut silppurit ja energiatehokkaat, alhaisen Kw-tehon moottorit.
Tärkeimmät ominaisuudet
Kapasiteetit Jopa 330 m3/h / 1 400 US gpm
Paineet Jopa 0,4 bar / 5,8 psi
Sovellukset

Sovellukset

 • Anaerobinen mädätys
  Anaerobinen mädätys vaatii lämpötilan tasauksen ja biomassan asianmukaisen homogenisaation. Pinnalla olevat kerrokset on rikottava ja vaahdon muodostuminen estettävä. Sulzer voi toimittaa ihanteellisen homogenisaatioratkaisun useille yleisille mädättämötyypeille.

 • Lietteen käsittely ja siirto
  Sulzerin pumppuja ja sekoittimia käytetään lietteen siirtoon, sekoittamiseen ja käsittelyyn. Epäkeskoilla toimivat pakkosyötteiset pumppumme tarjoavat lähes vakiona pysyvän virtauksen ja imukorkeuskapasiteetin kaikenlaisiin ei-newtonilaisiin liete- ja kakkuprosesseihin, joita yleensä edellytetään jäteveden käsittelylaitokselta. Paikallaan huolettavuus takaa, että kaikki komponenttien kulumista johtuva seisokkiaika pysyy alhaisena.
Kuinka voimme auttaa?

Puhu tai kirjoita asiantuntijoillemme parhaan ratkaisun löytämiseksi.