Käyttöehdot

 1. Tämän www.sulzer.com-verkkosivuston (”Sulzerin verkkosivusto”) sisällön toimittaja ja hallinnoija on Sulzer Management Ltd., sveitsiläinen yhtiö, jonka rekisteröity osoite on Neuwiesenstrasse 15, CH-8401 Winterthur, Switzerland (”Sulzer”). Asiaan liittyviä kysymyksiä on mahdollista lähettää sähköpostitse osoitteeseen webmaster [at] sulzer.com.
 2. Käyttämällä Sulzerin verkkosivustoa ja sen kautta tarjolla olevia ohjelmistotyökaluja ja/tai sovelluksia sinä (”käyttäjä”) hyväksyt nämä käyttöehdot ja sen, että saat pääsyn palveluun ainoastaan hyväksymällä nämä ehdot ja noudattamalla niitä.
 3. Sulzerin verkkosivusto tarjoaa yleisiä tietoja yrityksestä, sen tuotteista ja palveluista. Se on tarkoitettu ainoastaan alustavaksi oppaaksi, eikä se korvaa ammattineuvontaa tai valintatilanteessa tehtävää tapauskohtaista faktantarkistusta. Sulzerin verkkosivusto tarjoaa pääsyn suljettuihin käyttäjäryhmiin, jotka tarjoavat käyttäjäkohtaisia tietoja ja jotka toimivat muiden käyttöehtojen alaisuudessa soveltuvin osin.
 4. Kaikki Sulzerin verkkosivustolla sekä ohjelmistojen ja sovellusten kautta julkaistut tiedot ja sisältö (mukaan lukien suositukset, neuvot, laskelmat, spesifikaatiot, tietolomakkeet, kokoonpanot, markkinointimateriaali, esitteet, käyttöohjeet, taloudelliset tiedot, osakekurssi, videot ja kuvat) ja kaikki tulokset tai muut ohjelmistojen tai sovellusten antamat tulosteet tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavanlaisena” ilman minkäänlaista suoraa tai viitteellistä lupausta tai takuuta, mukaan lukien takuut oikeellisuudesta, täydellisyydestä, tarkkuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuudesta. Sulzerin verkkosivuston käyttö , kuten myös sen tietojen ja sisällön käyttö, ovat käyttäjän omalla vastuulla. Sulzer voi muuttaa tai poistaa kaikkia sivustolla olevia tietoja koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta; käyttäjän ei pidä luottaa Sulzerin verkkosivuston tai sen osien jatkuvaan saatavuuteen.
 5. Sovellettavien lakien salliman enimmäismäärän rajoissa Sulzer ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa mistään käyttäjälle tai muulle osapuolelle Sulzerin verkkosivuston käytöstä tai sen sisällöstä tai tiedoista aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä (mukaan lukien tuoton, käytön, datan tai tietojen menetykset tai suorat, epäsuorat, satunnaiset tai välilliset vahingot) riippumatta kyseisen menetyksen tai vahingon tosiasiallisesta tai laillisesta perustasta, mukaan lukien sopimuksesta, vahingonkorvauksesta (myös tuottamuksesta), hyvityksestä, takuusta, objektiivisesta vastuusta tai muusta vastaavasta perustasta.’
 6. Sulzer ei takaa, että Sulzer-verkkosivusto toimii virheettä, eikä Sulzer ota vastuuta virusten, hakkereiden tai haittaohjelmien käyttäjän tietokonejärjestelmälle aiheuttamista vaurioista.
 7. Kaikki Sulzer-verkkosivuston sisältö (mukaan lukien muotoilut, teksti, grafiikka, kuvat, valokuvat, logot, kuvakkeet, ohjelmistot ja sovellukset) ja tavaramerkit sekä -nimet on suojattu tekijänoikeuksilla ja tavaramerkki- ja/tai muilla immateriaali- ja teollisoikeuksilla, ja kaikki tällaiset oikeudet pidätetään. Sulzerin verkkosivuston yksittäiset elementit ovat Sulzerin ja sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.’ ’Ellei Sulzer anna muuta kirjallista valtuutusta, Sulzerin verkkosivuston merkkejä ja sisältöä voi käyttää ainoastaan käyttäjän omaan sisäiseen Sulzeria ja sen tuotteita sekä palveluita koskevaan dokumentointiin — ja tällöinkin tekijänoikeusilmoitukset säilyvät entisellään. Ohjelmistojen tai muiden Sulzerin verkkosivuston tietojen tallentaminen tai toistaminen tulkitaan kulloistenkin käyttöoikeuksien hyväksymiseksi.
  Sulzerin verkkosivuston täysi tai osittainen monistaminen, siirtäminen (sähköisesti tai muutoin) muokkaaminen, linkittäminen tai käyttäminen on sallittua vain Sulzerin kirjallisella suostumuksella.

  Lisäksi Sulzerin verkkosivuston sisällön toistaminen, jakelu tai muu siirtäminen on kielletty ohjelmistoilla (kuten Spider, Crawler tai muut vastaavat työkalut), jotka on suunniteltu tietojen järjestelmälliseen ja automaattiseen kopiointiin. Sulzer pidättää itsellään oikeuden ryhtyä toimiin tällaisesta toiminnasta vastuussa olevia tahoja vastaan ja vaatia korvauksia aiheutuneista vahingoista.
 8. Sulzerin verkkosivusto voi sisältää linkkejä verkkosivustoihin ja muuhun kolmansien osapuolten sisältöön, jotka eivät ole Sulzerin hallinnassa. Sulzer ei ota vastuuta tällaisten verkkosivustojen sisällön soveltuvuudesta, tarkkuudesta, vastaavuudesta, sopivuudesta, laillisuudesta, muista seikoista tai siinä esitetyistä tarjouksista tai palveluista. Tällaisten verkkosivustojen ja sisällön käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.
 9. Lähettämiesi ja keräämiemme henkilökohtaisten tietojen ja Sulzerin verkkosivuston käyttöön liittyvän analytiikan käsittelytavat on kuvattu tarkemmin erillisessä tietosuojakäytännössä, joka on seuraavan linkin takana: Tietosuojakäytäntö
 10. Kaiken Sulzerin verkkosivuston käytön täytyy olla Sveitsin lain mukaista. Kaikkien Sulzer-verkkosivuston käyttöön liittyvien riitatapausten oikeuspaikka on Winterthur, Sveitsi.