Tärkeimmät edut
 • Tehokkuuteen optimoitu hydrauliikka
 • Luotettava tiivistysholkki parantaa tiiviyttä ja yksinkertaistaa kunnossapitoa, mekaaninen tiiviste on valinnainen
 • Kammioiden ja nousuputkien kumireunuksinen voideltu laakeri takaa pitkät huoltovapaat jaksot, myös muita laakerointimateriaaleja on saatavilla
 • Jousto-osakytkennän avulla tiivistettä ja aksiaalilaakeria voidaan huoltaa tarpeen mukaan
 • Täysin ulosvedettävä rakenne saatavilla puoliavoimilla juoksupyörillä ja halkaisijaltaan > 50" kammioilla, mikä helpottaa purkamista ja kunnossapitoa
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Jäähdytysveden kierto: perinteiset ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävät voimalaitokset
 • Veden ja kasteluveden syöttö
 • Tehostuspalvelu
 • Offshore-alueen sammutus- ja käyttövesi
 • Sekundäärinen talteenotto-, syöttö- ja injektiojärjestelmä
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Räätälöity pystysuuntainen turbiinityyppinen laite, toimitetaan suljetulla tai puoliavoimella juoksupyörällä
 • Imusuppilossa pyörteitä estävä rakenne, takalaakeri ja kammiokappaleen vaihdettavat kulutusrenkaat
 • Aksiaalilaakeri pumpussa tai moottorissa
 • Kammio valetaan tai valmistetaan puoliavointa juoksupyörää varten (kammion halkaisijat > 50")
 • Täysin ulosvedettävä rakenne saatavilla puoliavoimella juoksupyörällä (kammion halkaisijat > 50")
Tärkeimmät ominaisuudet
Kapasiteetit Enintään 62 000 m3/h / 270 000 US gpm
Nostokorkeudet Enintään 110 m per taso / 350 ft per taso
Paineet Enintään 64 bar / 930 psi
Lämpötilat Enintään 50°C / 122°F
Suorituskykyväli
Suorituskykyväli 50 Hz
Suorituskykyväli 60 Hz
Case studyt
 • Case studyt (EN)
  Missä tahansa nesteitä pumpataan, sekoitetaan, ohjataan tai käytetään, meillä on siihen sopiva sovellus. Lue miten ratkaisumme luovat lisäarvoa asiakkaillemme ja kuinka voimme tehdä pumppaus- ja sekoitusprosesseistanne entistä tehokkaampia ja kannattavampia sekä varmistaa, että tuotantonne toimii luotettavasti ja keskeytyksettä.
Sovellukset
 • Jäähdytysvesipumput (CWP) biomassajätettä hyödyntäviin laitoksiin
  Biomassan polttoon perustuvissa sovelluksissa käytetään jäähdytysvesipumppuina tavallisesti vaaka-asenteisia aksiaalisesti jaettuja tai päästä imeviä pumppuja. Tarvittaessa toimitamme myös pystypumppuja.
 • Jäähdytysvesipumput hiili- ja öljyvoimaloissa
  Jäähdytysvesipumppu (CWP) pumppaa vettä lauhduttimen poistohöyryn jäähdyttämiseen ja kierrättää sen takaisin jäähdytystorniin tai avoimen jäähdytysjärjestelmän poistoon. Suuri virtausmäärä on yksi jäähdytysvesipumppujen tärkeimmistä ominaisuuksista. Keskikokoisissa ja suurissa hiili- ja öljylämmitteisissä voimaloissa jäähdytysvesipumppuina käytetään pystypumppuja. Pienissä, omaan energiantuotantoon tarkoitetuissa hiili- ja öljyvoimaloissa jäähdytysvesipumppuna voidaan käyttää myös vaaka-asenteista aksiaalisesti jaettua pumppua.
 • Kastelu
  Toimitamme pumppuja painovoimaisille ja paineistetuille kastelujärjestelmille. Näihin käyttökohteisiin on tarjolla vertikaalisia ja horisontaalisia pumppuja, jotka on suunniteltu haastavien pumppauksen ja energiatehokkuuden vaatimusten mukaisiksi.
 • Maakaasuvoimaloiden jäähdytysvesipumput (CWP)
  Jäähdytysvesipumppu (CWP) pumppaa vettä lauhduttimen poistohöyryn jäähdyttämiseen ja kierrättää sen takaisin jäähdytystorniin tai avoimen jäähdytysjärjestelmän poistoon. Suuri virtausmäärä on yksi jäähdytysvesipumppujen tärkeimmistä ominaisuuksista. Keskikokoisissa ja suurissa maakaasukombivoimaloissa jäähdytysvesipumppuina käytetään pystysuuntaisia pylväspumppuja. Pienissä voimaloissa jäähdytysvesipumppuna voidaan käyttää myös vaaka-asenteista aksiaalisesti jaettua pumppua.
 • Vedenkuljetus
  Vedenkuljetuspumput pumppaavat alueiden tai teollisuuden tarvitsemia suuria vesimääriä pitkien etäisyyksien päähän ja suurille geodeettisille korkeuksille. Tarjoamme useita erilaisia kokoonpanoja tarpeisiisi.
 • Vedenotto
  Kun raakavedestä halutaan poistaa suolaa, meri- tai murtovettä otetaan luonnonresurssista ja pumpataan esikäsittelyvaiheeseen. Meriveden tapauksessa voidaan käyttää erilaisia ottojärjestelmiä, joiden mukaan valitaan myös asennettava pumpputyyppi.

Sinua voivat kiinnostaa myös seuraavat

Ota yhteyttä