Tärkeimmät edut
 • Toimii itsenäisenä valvontayksikkönä
 • Liittämällä graafinen CA 511 -näyttöyksikkö saadaan käyttöön täysi käyttöliittymä, jolla voidaan tarkastella ja asettaa kaikkia parametrejä
 • Minimoi käyttökustannukset ja lisää pumppausaseman käytettävyyttä
 • Voidaan yhdistää mihin tahansa SCADA-järjestelmään (Supervisory Control and Data Acquisition) tai telemetriajärjestelmään, joka tukee Modbus- tai Comli-tiedonsiirtoprotokollaa
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Kunnallisten jäteveden pumppausasemien valvonta ja ohjaus
 • Hälytysten tarkastelu, pumppujen manuaalinen ohjaus ja asetusten muuttaminen joko paikallisesti graafisen käyttöliittymän avulla tai AquaProg-ohjelmiston kautta
 • AquaProg-ohjelmistolla voidaan varmuuskopioida ohjaimen asetukset kiintolevylle sekä ladata tiedot hälytyksistä, tapahtumista ja toimintahistoriasta.
Kehittyneet toiminnot

PC 441:tä voi käyttää itsenäisenä valvontayksikkönä. Sitä voidaan käyttää myös tietokoneelta AquaProg-kokoonpano-ohjelmiston kautta, kun tietokone on liitettynä suoraan paikalliseen huoltoporttiin tai etäyhteys on muodostettu esim. modeemin kautta. Asetukset on salasanasuojattu kahdella tasolla, jotta estetään luvattomat tai tahattomat muutokset.

Laitteeseen voidaan liittää viisi lisäyksikköä valvonnan parantamiseksi:

 • CA 441: Kosteudenvalvontayksikkö, johon voidaan liittää neljä yhdistetyillä hälytyksillä varustettua pumppua tai kolme erillistä hälytystä, jos käytetään yhtä yksikköä pumppua kohti.
 • CA 442: Lämpötilan valvontayksikkö, johon voidaan liittää neljä yhdistetyillä hälytyksillä varustettua pumppua tai neljä erillistä pumppua, jos käytetään yhtä yksikköä pumppua kohti, sekä erillinen mA-tulo tärinäanturia varten.
 • CA 443: Sähkönsyötön ja kulutuksen seuranta sekä mittalaite koko asemalle ja/tai yhdelle pumpulle.
 • CA 622: Tiedonsiirtoyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa ulkoisista laitteista RS-485-väylällä Modbus-protokollan kautta.
 • CA 781: Laajennusyksikkö useampien pumppujen liittämistä varten.

 

PC 441 tarjoaa pinnan tunnistukselle kaksi vaihtoehtoa:

 • liitäntä hydrostaattisille antureille tai vastaaville laitteille, jotka tuottavat 4–20 mA signaalin
 • pintavipat
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Pumpun käynnistys/pysäytys perustuen seuraaviin ehtoihin:
  Tason asetus, satunnainen käynnistystaso, tason muutoksen nopeus, taksaohjaus, vaihtoehtoinen pysäytystaso, etätiedonsiirto, pumpun pysäytys saavutettaessa asetettu enimmäiskäyntiaika, kiertopumpun liikeajastin
 • Pumpun vaihtelu: normaali tai epäsymmetrinen
 • Pumpun käynnin vahvistus moottorin virran tai kontaktorin palautteen perusteella
 • Pumpun hätäkäyntiajastin korkeasta pinnan tasosta
 • Ylivirtauksen laskenta ja valvonta
 • Pulssitaajuuden muunnos analogiseksi arvoksi (tulot: energia/sade/virtaus)
 • Hälytyksen soitto
 • GSM-/SMS-hälytykset
 • GPRS-modeemituki
 • Modbus- ja Comli-tiedonsiirtoprotokollat
 • Analoginen datakirjain: 16 kanavaa, 1–60 minuuttia/näyte.
  Mitatut arvot: Taso, moottorin virta P1/P4, sisään- ja ulosvirtaus, paine, moottori, laakeri
 • Lämpötila (Pt 100) P1/P4, laskennallinen energia/sade/virtaus
 • Digitaalinen tiedonkeräin: P1/P4 päällä/pois, hälytykset päällä/pois/kuitattu
 • Reaaliaikakello (RT) päivämäärälle ja ajalle 6 h sisäinen varmistus
 • Sisäänvirtauksen laskenta
 • Ulosvirtauksen laskenta
 • Pumpun kapasiteetin laskenta ja hälytys
 • Henkilöhälytys
 • Automaattinen pumpun suunnan kääntö
 • Pumpun herätys (pakkokäynnistys)
 • Automaattisesti nollautuva moottorin suojaus
Tärkeimmät ominaisuudet
 • Edistynyt valvonta 1–4 pumpulle
 • Edistynyt ohjaus 1–4 pumpulle
 • Tiedonsiirto GPRS:n, GSM:n, telemodeemin tai kaapelin kautta
 • Analogisten ja digitaalisten signaalien sekä hälytysten tallennus
 • Tason tunnistus 4–20 mA:n anturien tai kohokytkinten kautta
 • Sekoittimen ja huuhteluventtiilin ohjaus
 • Edistynyt pumpun kapasiteetin ja ulosvirtauksen laskenta hälytysten käsittelyllä
 • Ylivirtauksen mittaus
 • Kiinnitys DIN-kiskoon
 • Case studyt (EN)
  Missä tahansa nesteitä pumpataan, sekoitetaan, ohjataan tai käytetään, meillä on siihen sopiva sovellus. Lue miten ratkaisumme luovat lisäarvoa asiakkaillemme ja kuinka voimme tehdä pumppaus- ja sekoitusprosesseistanne entistä tehokkaampia ja kannattavampia sekä varmistaa, että tuotantonne toimii luotettavasti ja keskeytyksettä.
Asiakirjat

Tekniset erittelyt

Sovellukset
 • Kaupallisten kiinteistöjen WC-jätteenpoisto
  Kaupallisten kiinteistöjen WC-jätettä sisältävään jäteveteen kuuluu kaikki kaupallisissa, teollisissa tai julkisissa kiinteistöissä WC-istuimista alas vedetty jätevesi.
 • Päätepumppausasema
  Päätepumppausasemat ottavat vastaan jätevettä verkkopumppausasemilta. Kuiviin tai märkiin kaivoihin asennettavat pumput toimittavat materiaalin käsittelylaitokseen viimeistä puhdistusta varten. Koska useimmissa pumppausasemissa ei ole sihtejä, hankalat materiaalit, kuten kuituja sisältävät terveyssiteet ja pakkausmateriaalit, ovat jatkuva uhka toiminta-ajalle.
 • Poistopumppaamot
  Poistopumppaamoa tarvitaan kun jätevedenpuhdistamo on alempana kuin vesistö, johon puhdistettu jätevesi johdetaan. Tämä pätee erityisesti kun lasketaan jokeen, joka voi nousta rankan sateen tai tulvimisen seurauksena, tai mereen, jonka pinta vaihtelee vuorovesien mukaan. Jäteveden pois pumppauksessa puhdistamolta voidaan tarvita poistopumppaamoa, esimerkiksi silloin, jos puhdistettu jätevesi johdetaan kauas merelle.
 • Sadevesipumppausasema
  Sadevesipumppausasemat toimittavat rankan sateen aikana suuret määrät vettä pienellä hydraulisella paineella joko pintaveteen tai viemäriin. Ne ovat olleet pitkään käytössä tulvien hallinnassa ja yhä enemmän muuttuvaan ilmastoon sopeutumisen strategioissa matalalla sijaitsevissa rantakaupungeissa.
 • Sadevesisäiliö
  Sadevesisäiliöt toimivat puskureina rankan sateen aikana. Tämä on jatkuvasti tärkeämpää kun alueet kehittyvät ja niille rakennetaan kovia pintoja kuten kattoja, teitä ja pysäköintialueita, joihin sadevesi ei imeydy. Kun sadevesisäiliöitä otetaan käyttöön, painovoimaa tai pumppuja voidaan käyttää tuottamaan pienempi jatkuva virtaus viemärijärjestelmään. Sulzerin asiantuntemus mahdollistaa korkeiden hydraulisten kuormien välttämisen ja olemassa olevien viemärijärjestelmien rasituksen vähentämisen.
 • Tulopumppaamo
  Tulopumppaamot ovat hieman samankaltaisia kuin suuret päätepumppausasemat. Tulevan viemärin syvyydestä riippuen nostokorkeudet voivat vaihdella 2 ja 30 metrin välillä. Äkkinäiset nousut hydraulisessa kuormassa haittaavat biologisia prosesseja. Näiden estämiseksi laitokset käyttävät usein vaihtuvanopeuksisia moottoreita ja/tai useita rinnakkaisia pumppuja.
 • Verkkopumppausasema
  Verkkopumppausasemat keräävät kunnallista jätevettä kodeista ja yhteisöasumuksista. Kuiviin tai märkiin kaivoihin asennettavat pumput toimittavat jäteveden päätepumppausasemalle. Koska useimmissa pumppausasemissa ei ole sihtejä, pumppujen täytyy selvitä hankalista materiaaleista, kuten kuituja sisältävistä terveyssiteistä ja pakkausmateriaaleista.
 • WC-jätettä sisältämätön kaupallisten kiinteistöjen jätevesi
  WC-jätettä sisältämättömään kaupallisten kiinteistöjen jäteveteen kuuluvat valumat ja harmaa jätevesi.
Liittyvät tuotteet
 • Graafinen operaattorikäyttöliittymä ABS CA 511
  CA 511 on käyttäjäpaneeli, jota käytetään pumppausasemien edistyneeseen valvontaan. Se toimii vain yhdessä PC 441 -valvonta- ja hallintayksikön kanssa. CAN-väylä huolehtii tiedonsiirrosta ja syöttää virran. 480x272 kuvapisteen TFT-näytössä on 28 näppäintä, jotka helpottavat toimenpiteiden suorittamista ja tekevät laitteesta käyttäjäystävällisen.

 • Kosteuden valvontamoduuli ABS CA 441
  CA 441 valvoo uppopumppujen vuotoja. Neljän signaalitulonsa ansiosta se valvoo jopa neljää pumppua tai yhtä erillisillä hälytyksillä varustettua pumppua. Laite voidaan asentaa kaappiin tai jopa 250 metrin päähän pumpusta (kun käytössä on sama maapotentiaali). CA 441 toimii vain yhdessä PC 441 -valvonta- ja hallintayksikön kanssa.

 • Lämpötilan valvontamoduuli ABS CA 442
  CA 442 on lämpötilavalvontayksikkö, jossa on neljä signaalituloa. Se voi valvoa 1–4 pumppua, jos hälytykset yhdistetään (yksi hälytys pumppua kohti) tai jopa neljää eri hälytystä, kun käytetään yhtä yksikköä pumppua kohti. CA 442 toimii vain PC 441 -valvonta- ja hallintayksikön kanssa, johon sen voi yhdistää CAN-väylärajapinnan kautta.

 • Moottori ja voimansyötön valvontamoduli ABS CA 443
  CA 443 on sähkön ominaisuuksien mittauslaite, jota voidaan käyttää joko koko laitokselle tai yhdelle pumpulle. Se toimii vain PC 441 -valvonta- ja hallintayksikön kanssa, johon sen voi yhdistää galvaanisesti eristetyn CAN-väylärajapinnan kautta.

 • RS-485-viestintämoduuli, tyyppi ABS CA 622
  ABS CA 622 -viestintämoduuli mahdollistaa tietojen siirtämisen PC 441 -pumppuohjaimen ja ulkoisten laitteiden välillä RS-485 Modbus -rajapinnan kautta.

 • Ulostulon laajennusmoduuli ABS CA 781
  Ulostulon laajennusmoduuli CA 781 mahdollistaa useampien pumppujen ohjaamisen PC 441 -järjestelmällä.

 • Uppopumput
  Sulzer tarjoaa erään markkinoiden kattavimmista uppopumppuvalikoimista. Malliston käyttökohteet kattavat kevyen ja keskiraskaan pumppaamisen kotitalouksille ja liikerakennuksille sekä raskaan, vieraita esineitä ja kiinteää ainetta sisältävän jäteveden pumppaamisen kunnalliseen jätevesiverkostoon ja muun teollisen jätevesikäytön.

 • Upposekoittimet
  Sulzerin energiatehokkaat upposekoittimet soveltuvat useisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin teollisuudessa ja kunnallisissa vedenkäsittelylaitoksissa. Ne tarjoavat oikean ratkaisun kiintoaineiden hämmennykseen, seostamiseen, sekoittamiseen, liuottamiseen ja saostukseen teollisuudessa, kunnallisissa vedenkäsittelylaitoksissa ja maataloudessa.
Sulzerin ohjausjärjestelmä tarjoaa proaktiivisen ratkaisun pumppaamoverkostolle

Sinua voivat kiinnostaa myös seuraavat

Ota yhteyttä