Tärkeimmät edut
 • Helppo asennus ja kokoonpano
 • Osaa käsitellä laajaa tiedonsiirtokanavien valikoimaa
 • Samanaikainen sovelluksen ohjaus ja kokoonpanon määritys verkon kautta
 • Esimääritetyt toiminnot tarjoavat sovellukselle tarvittavat ohjaustoiminnot
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Pienet ja keskisuuret jäteveden käsittelylaitokset
 • Vedenkäsittelylaitokset
 • Paineenkorotusasemat
 • Jäteveden pumppausasemat
Tärkeimmät rakenneominaisuudet

Modulaarisen PCx-ohjausjärjestelmän kokoonpano voidaan määrittää tietokonepohjaisella AquaProg-ohjelmistolla joko kiinteän yhteyden tai puhelinverkon kautta. AquaProg-ohjelmistolla voidaan myös tunnistaa mittaussignaalin tila, lukea hälytysluetteloa, palauttaa hälytyksiä, siirtää kokoonpanotiedostoja ym. 

PCx osaa käsitellä erityyppistä tiedonsiirtoa, kuten kiinteän linjan, puhelinlinjan, radion ja lähiverkon kautta siirrettävää tietoa. Se voi esimerkiksi hallita puhelinliikennettä SCADA-järjestelmään (Supervisory Control and Data Acquisition) yhden COM-portin kautta ja viestiä muiden laitteiden kanssa multidrop-yhteyskäytännöllä toisen COM-portin kautta.

Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Laajat ohjaustoiminnot
 • Tiedonsiirto (RS232/485)
 • Hälytysten käsittely
 • Tallennusmahdollisuus (digitaalinen ja analoginen)
 • Itsenäinen ohjaus- ja päätöksentekojärjestelmä, joka koostuu jopa kahdeksasta kiinteästi tai puhelinverkolla toisiinsa yhdistetystä laitteesta
Tärkeimmät ominaisuudet

Ohjelmiston ominaisuudet:

 • PID-säätimet
 • Pumpun kapasiteettilaskelmat
 • Sekvenssin ohjaus
 • Moottorin ohjaus
 • Venttiilin ohjaus
 • Hälytysten käsittely
 • Asetuspisteet
 • Lokiin tallennustoiminnot
 • Ajastimet ja laskurit
 • Ristiviittaustiedosto
 • GSM/SMS-käsittely
 • Sisäänrakennetut virtauslaskelmat
IO-kapasiteetti (täysin laajennettuna):
Digitaaliset tulot 128 kpl
Digitaaliset lähdöt 64 kpl
Analogiset tulot 32 kpl
Analogiset lähdöt 16 kpl
Sovellukset
 • Kaupallisten kiinteistöjen WC-jätteenpoisto
  Kaupallisten kiinteistöjen WC-jätettä sisältävään jäteveteen kuuluu kaikki kaupallisissa, teollisissa tai julkisissa kiinteistöissä WC-istuimista alas vedetty jätevesi.
 • Päätepumppausasema
  Päätepumppausasemat ottavat vastaan jätevettä verkkopumppausasemilta. Kuiviin tai märkiin kaivoihin asennettavat pumput toimittavat materiaalin käsittelylaitokseen viimeistä puhdistusta varten. Koska useimmissa pumppausasemissa ei ole sihtejä, hankalat materiaalit, kuten kuituja sisältävät terveyssiteet ja pakkausmateriaalit, ovat jatkuva uhka toiminta-ajalle.
 • Pumppaamon ohjaus
  Ohjausjärjestelmien toimintoja ja tietoja voidaan käyttää parantamaan pumppujen, pumppaamojen ja koko keräysverkostojen käytettävyyttä. Ne ovat yksinkertainen tapa vähentää seisokkiajan ja tulvimisen riskejä sekä huolto- ja energiakustannuksia. Sulzerilla on täysi valikoima ohjausjärjestelmiä, jotka ovat yhtä helppokäyttöisiä kuin edistyneitä.
 • Pumppujen ja pumppaamojen valvonta
  Valvontajärjestelmät antavat reaaliaikaista tietoa, mikä auttaa estämään tulvimista ja muita ongelmia sekä optimoimaan yksittäisten pumppujen ja koko pumppaamon toimintaa. Sulzerilla on täysi valikoima valvontajärjestelmiä pumppujen ja pumppaamojen helppoon seurantaan. Järjestelmät pystyvät kirjaamaan tietoja sekä hydrauliikasta että sähkötoiminnoista ja tuovat välittömästi käsiesi ulottuville hälytykset, pumppujen tilan, pintatiedot ja trendit. Nämä ovat saatavilla paikan päällä sekä myös etäkäyttöön PC-ohjelmistolla tai älypuhelinsovelluksella.
 • Sadevesipumppausasema
  Sadevesipumppausasemat toimittavat rankan sateen aikana suuret määrät vettä pienellä hydraulisella paineella joko pintaveteen tai viemäriin. Ne ovat olleet pitkään käytössä tulvien hallinnassa ja yhä enemmän muuttuvaan ilmastoon sopeutumisen strategioissa matalalla sijaitsevissa rantakaupungeissa.
 • WC-jätettä sisältämätön kaupallisten kiinteistöjen jätevesi
  WC-jätettä sisältämättömään kaupallisten kiinteistöjen jäteveteen kuuluvat valumat ja harmaa jätevesi.

Voit olla myös kiinnostunut seuraavista

Ota yhteyttä