Korkeapaineinen monijaksopumppu MC

Korkeapaineiset monijaksopumput tarpeidesi mukaan räätälöitynä

M-sarjan pumppujen modulaarisen rakenteen ansiosta Sulzer voi tarjota tehokkaan ratkaisun asiakkaiden useimpiin vaatimuksiin. Pumppuja suunniteltaessa otetaan huomioon sekä hankinta- että käyttökustannukset. Optimoitu hydrauliikka takaa, että tuote on äärimmäisen tehokas.

Tärkeimmät edut
 • Modulaarinen hydrauliikka korkeaa tehokkuutta varten monenlaisissa erilaisissa käyttöolosuhteissa
 • Laajan kokovalikoiman avulla optimoitu tulovirtaus, matala melutaso sekä suuremmat sallittavat voimat ja momentit
 • Nopeilla lämpötilavaihteluilla ei ole vaikutusta
 • Helposti puhdistettava tiivisteen jäähdytyskammio
 • Jäykän akselin ansiosta kriittiset nopeudet ovat enimmäiskäyttönopeutta korkeampia
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Kattilan pää- ja apusyöttöön 180°C:een asti
 • Typen oksidien vähentäminen ja polttoainesyöttö kombivoimaloissa
 • Lauhdeveden käsittely voimaloissa ja teollisuuslaitoksissa
 • Tukikäyttöön kombivoimaloissa ja teollisuusvoimaloissa
 • Syöttöpumput suolanpoistoon käänteisosmoosilla
 • Korkeapaineinen vesi teollisuuteen
Suorituskykyväli
Suorituskykyväli 50 Hz
Suorituskykyväli 60 Hz
Sovellukset
 • Kattilansyöttöpumput (BFP) biomassajätettä hyödyntäviin laitoksiin
  Biomassan polttoon perustuvissa voimalasovelluksissa käytetään kattilasyöttävinä pumppuina tavallisesti pieniä tai keskikokoisia rengasosioituja pumppuja. Tarvittaessa saatavilla on myös aksiaalisesti jaettuja monijaksopumppuja. Pumpun koko ja paineominaisuudet riippuvat ensisijaisesti voimalan tyypistä ja tuotannosta.
 • RO-Island HPP
  Tämä on SWRO-prosessin ydin, jossa suolanpoisto varsinaisesti tapahtuu. Käsitelty merivesi syötetään korkeapainepumpuilla RO-kalvoille, jotka ottavat vastaan permeaatin eli tuotantoveden. Prosessissa syntyy korkeapaineinen suolarejektio, jonka paineen käytetty energiankeruulaite ottaa talteen.
 • Syöttövesipumput (FWP) maakaasuvoimaloissa
  Syöttövesipumput (FWP) pumppaavat syöttövettä ilmanpoistimesta esilämmittimiin ja edelleen kattilaan. Suuri nostokorkeus on yksi syöttövesipumppujen tärkeimmistä ominaisuuksista. Maakaasukombivoimalaitoksissa käytetään syöttövesipumppuina yleensä vaaka-asenteisia monijaksopumppuja, mutta toisinaan niissä voidaan käyttää myös barrel-tyyppisiä tai aksiaalisesti jaettuja pumppuja.
 • Vedenkuljetus
  Vedenkuljetuspumput pumppaavat alueiden tai teollisuuden tarvitsemia suuria vesimääriä pitkien etäisyyksien päähän ja suurille geodeettisille korkeuksille. Tarjoamme useita erilaisia kokoonpanoja tarpeisiisi.
 • Voimalaitokset
  Sulzerin laaja tuotevalikoima parantaa kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista biopolttoainetta tai jätebiopolttoainetta käyttävän teollisuuden, kunnallisen tai muun voimalaitoksen prosessien toimintaa ja luotettavuutta.
Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme parhaan ratkaisun löytämiseksi.

Tapahtumat