Putkiston hitsaussaumojen suojaaminen

Tarkka tapa suojata putkiston hitsaussaumat kentällä

Kentällä putkistot kohtaavat väistämättä korroosiota ja muita vaurioita. Pitkäkestoinen suojaava pinnoite on keskeinen tapa vähentää huoltokustannuksia ja välttää varaosien käyttöä. Yleensä joko valmistaja tai pinnoittaja lisäävät putkeen pinnoitteen, mutta putkien päät täytyy kuitenkin jättää käsittelemättä siihen asti, kunnes ne on hitsattu yhteen. Näin päät jäävät erityisen korroosioherkiksi, ellei niihin lisätä oikeanlaista pinnoitetta heti hitsauksen jälkeen. Sulzer on kehittänyt patruunoihin perustuvan pinnoitusjärjestelmän, joka takaa tarkan ja nopean ratkaisun ongelmaan.

Kuva 1 Hitsaussauman teräksen valmistelu.

Virheen poistaminen sekoituksesta

Putki on valmis pinnoitettavaksi teräspinnan valmistelun ja hitsauksen jälkeen (kuva 1). Pinnoite on kaksikomponenttista nestemäistä korroosionestoainetta, joka tarjoaa lujatekoisen suojauksen. Vaikka perinteisesti tällaista pinnoitetta on sekoitettu käsin, niin se voi tuottaa pettymyksen lopputuloksessa. Kaikissa käsin tehtävissä prosesseissa tapahtuu väistämättä inhimillisiä virheitä, ja väärä sekoitussuhde tai liian vähäinen sekoittaminen voi vaikuttaa pinnoitteen tehoon merkittävästi. ’Tästä syystä Sulzerin kaksipatruunainen järjestelmä on täydellinen ratkaisu (kuva 2).

Kuva 2 Patruunoihin perustuvan sekoitusjärjestelmän yleiskatsaus.
Muovinen patruuna (kuva 3) on esitäytetty kaksikomponenttisella pinnoiteaineella. Suuren mittaustarkkuuden ansiosta sylinterin mitat vastaavat sekoitussuhdetta täysin. Pinnoite on sinetöity heti täytön jälkeen ilmastusmäntien avulla, joten se pysyy suojassa ulkoisilta saastumilta levittämiseen asti. Patruunat on mahdollista esilämmittää 55°C:n lämpötilaan kaksikomponenttimateriaalin virtauksen parantamisesi ja lämpötilan tasaamiseksi. Näin voidaan taata välitön ja luotettava pinnoitus.
Kuva 3: Patruuna, männät, etutulppa ja pidätinmutteri.

Ratkaisu, joka takaa tarkan ja tasaisen virtauksen

Toinen käsin levittämisen aiheuttama haaste liittyy pinnoitteen lisäämiseen putkille teloilla ja pensseleillä. Tällöin jotkin alueet voivat jäädä paljaiksi ja suojaamatta, mikä voi ainoastaan johtaa huoltokustannusten kasvamiseen. Jotkut ratkaisevat asian käyttämällä aineen levitykseen monikomponenttista ja korkeapaineista ruiskua. Tällaisten laitteiden käyttö tuo kuitenkin mukanaan uusia haasteita. Liika ruiskutus tuhlaa pinnoitemateriaalia, puhumattakaan haitallisesta vaikutuksesta, jota tällainen neste voi aiheuttaa ympäristölle. Paineen käyttö lisää työlästä siivousta.

Putken päiden liiallinen ruiskutus tuhlaa pinnoitemateriaalia, jota voi päätyä myös ympäristöön. Kaksipatruunainen järjestelmämme käyttää ainetta tarkan määrän.
Ratkaisumme ruiskutuspää atomisoi pinnoiteaineen patruunassa, jolloin suihkutuskartio toimii annostelevasti. Järjestelmä on käyttövalmis, kun pneumaattinen annostelija on yhdistetty oikeankokoiseen kompressoriin (kuva 6). Annostelija mahdollistaa aineen virtauksen ja ilman atomisoinnin säädön toisistaan erillään. Molempia on mahdollista säätää portaattomasti myös levityksen aikana. Näin pinnoite levittyy paksuina kerroksina, mutta liikaruiskutuksen riski on minimaalinen. Monipuoliset sekoitinvaihtoehdot mahdollistavat pinnoitteen levityksen vaikeapääsyisille alueille.
Kuva 4 Patruunalla toteutettava kenttähitsattavan sauman pinnoitus.

Prosessi, jonka kanssa tiimisi voi työskennellä

Käsin sekoittamisen aiheuttama altistus vaarallisille aineille ja korkeapaineistettujen ruiskujen aiheuttama rasitus herättävät tarpeen uudesta, käyttäjäystävällisemmästä prosessista. Sulzer on kehittänyt ratkaisun, joka poistaa molemmat vaarat. Ruiskuttimemme on raskaista korkeapainelaitteista ja valtavasta tarjolla olevasta materiaalikirjosta poiketen helppokäyttöinen ja vaatii vähän käyttökoulutusta. Patruunat on mahdollista sinetöidä uudelleen, joten jäljelle jäänyt pinnoiteaine on mahdollista käyttää myöhemmin ja jätteen määrä jää minimaaliseksi. Tiedämme, että kenttähitsaus altistaa suojaamattomat putkien päät lialle, tuulelle ja sateelle. Ratkaisuamme on mahdollista käyttää olosuhteista riippumatta ja sillä työ valmistuu nopeasti.

Uskomaton joustavuus ja luotettava suorituskyky tekevät patruunajärjestelmästämme kiinnostavan ratkaisun kenttähitsattavien saumojen pinnoitukseen.

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme parhaan ratkaisun löytämiseksi.