Sulzer Pumps Denmark A/S

Sulzer er en verdensledende leverandør af centrifugalpumper. Vi arbejder med innovative løsninger og god service og har produkter af den højeste kvalitet.

Sulzer Pumps

BEMÆRK! Kun denne side er på dansk, de andre sider er på engelsk.

Sulzer levere et sortiment med pumper, omrørere, beluftere, reservedele, og advancerede servicetjenester inden for følgende områder:

Hovedindustrier
  • Spildevandspumper
  • Trykdræn og pumpestationer
  • Spildevandsrensning
  • Lænsepumpning
  • Styring og overvågning
  • Industrielt vand og vandrensning
  • Strømproduktion og fjernvarme
  • Sukker og stivelse
  • Biobrændsel
  • Kemisk industri og raffinaderier
Produkter
I Sulzers produktportefølge indgår selv varemærkerne ABS, Pumpex, Scanpump, Ahlström, Serlachius, Scaba, Nopol, Oki, Frings, HST og Swedmeter.
Kontakt

Kontakt til:

Administration & industri Sulzer Pumps Denmark A/S

Farum Gydevej 89

DK-3520 Farum
Spildevand Sulzer Pumps Denmark A/S
Klokkestøbervej 25
DK-5230 Odense M
Telefon: 48171110
CVR nr: 24030512

Contacts

Spildevandspumper

Det primære formål med all Sulzers produkter er at mindske energiforbruget og samtidig øge effektiviteten og driftssikkerheden. Et godt eksempel på dette er Sulzers drænpumper type ABS XFP. Vi ser til og med på hele systemet og levere det mest passende udstyr til dit system og dine krav, hvilket inkludere avanceret pumpestyring. Hertil kommer de heldækkende service- og vedligeholdelsesaftaler. Resultatet er en effektiv og driftsikker drift af spildevandsnettet i hele udstyrets levetid.

Domestic and commercial wastewater

Trykdræn og pumpestationer

Lavt spildevandstryk (LTA eller LPS) er et økonomisk alternativ til gravitationssystemer, specielt i kuperet terræn eller når beboelsesområder ligger lavere en det kommunale net. Sulzer levere pumpestationer i flere farcer og former, der er tilpasset kundens behov, og dækker fra 1 op til 15 husholdninger. Med hjælp fra ejet software hjælper vi vores kunder med at dimensionere pumpestationer og ledningsnet.

Municipal Wastewater

Spildevandsrensning

Til spildevandsrensning og rensning levere Sulzer mange forskellige produkter. Mixere og omrører til denitrifikation, flokkulering, slamlager og rådnetanke. Højeffektive blæsemaskiner samt beluftere til beluftning. Vores produkter dækker behovene i et rensningsanlæg inden for pumpningbeluftning og omrøring.

Dewatering

Lænsepumpning

Selvom det drejer sig om vej- og brobyggeri, tunnelarbejde, dambyggeri, byggeplads eller vanskellige minemiljøer, levere Sulzer verdens smarteste og mest slidstærke lænsepumper til dræn- og slampumpning, nemlig lænsepumpe XJ og slampumpe XJS

Sulzer provides web-based control- and monitoring solutions for wastewater pumping stations

Styring og overvågning

For at opnå en optimal drift af hele dit spildevandssystem har Sulzer udviklet en række af unikke og kraftfulde funktioner, der er inkluderet som standard. Til disse findes der en Windows baseret software til konfigurering samt software opdateringer og apps til android eller apple for at gøre driften så enkel og intuitiv som mulig når stationer styres fra mobiler eller andre elektroniske platforme. Sulzer levere også en brugervenlig webbaseret platforme. Sulzer levere også en brugervenlig webbaseret styrings- og overvågningsløsning, der er skræddersyet til hver pumpestationstype i dit spildevands.  

Wastewater tanks

Industrielt vand og vandrensning

Da vi er eksperter inden for industri og spildevandsrensning giver det os en unik mulighed for at kombinere kompetencer og produkter inden for industrivand og spildevand. Sulzer er kendt for høj energieffektivitet samtidig med den højest mulige driftssikkerhed. Til industrielt vand og spildevand levere vi blandt andet tørt opstillede og dykkede pumper, beluftningssystemer,blæsere samt omrører og mixere. På grund af vores proces ekspertise og applikationskendskab kan vi garantere sikre og kosteffektive løsninger.


City skyline by night

Elektricitetsproduktion og fjernvarme

 

Sulzer kan levere pumper til både til fødevandsopgaver, højere tryk og temperaturer. Dette kunne være kondenspumper, kølepumper og distributionspumper. Samt pumper og omrører i forskellige materialer til røggaskondensering og røggasrensning. Sulzer levere også veludviklede netværk til service og reparationer.  

Cane and white sugar

Sukker og stivelse

Sulzers pumper og omrøre er driftssikre og energieffektive samtidig med, at de har en lang levetid, hvilket giver lave livscyklusomkostninger. Specialpumper til sukker- og stivelsesindustrien er blevet udviklet igennem årene til at klare stillestående og korresive væsker, samt væsker med et højt gasindhold.I sortimentet findes der også innovative tætningsløsninger for at minimere vedligeholdelsesomkostninger/-behov og sikrer tilgængeligheden. 

A machine producing biofules

Biobrændsel

Sulzers pumper og omrører passer lige godt til at fremstille forskellige slags biobrændsel. Høje virkningsgrader og tilpassede hydraulikker giver optimale løsninger. Derudover er der omrører til forskellige tankopgaver.


Chemical processing plant

Kemisk industri og raffinaderier

Sulzer leverer et komplet sortiment af pumper til de hårdeste krav i olie-, gas- og kemiindustrien. Vi leverer pumper i henhold til API610, men også pumper i henhold til ISO 5199 og ASME B73.1 til den enkelte opgave.